בחינות הבגרות בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל ב-4 העשורים 1975-2014: שינויים והשלכות

נייר העמדה מציג ומנתח את השינויים בבחינות הבגרות בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל שחלו ב- 40 השנים: 1975-2014.