דוח מחקר – הוראת המתמטיקה בישראל ברמת 5 יחידות לימוד אוגוסט 2014

קרן טראמפ פועלת לקידום מקצועות המתמטיקה והמדעים בבתי הספר העל יסודיים, ושמה דגש על שיפור ופיתוח ההוראה במקצועות אלו.