דוח מחקר – מיפוי מגמות היבחנות בבחינת הבגרות במתמטיקה

מחקר הבוחן את מגמות ההיבחנות ברמה של 1 יח"ל במתמטיקה