זרקור לארגון שותף: עמותת כל ישראל חברים (כי"ח)

תוכנית "סודקות את תקרת הזכוכית" נועדה לפרוץ דרך לנערות מאוכלוסיות מוחלשות, לחזק את ביטחונן ביכולותיהן, להפגיש אותן עם נשים מצליחות היכולות להוות עבורן מודל לחיקוי ולכוון אותן לבחירה שתוביל לתעודת בגרות איכותית