מפת הדרכים

מפת הדרכים להשגת המטרות בקרב מורים ותלמידים, מהווה תשתית רעיונית המגדירה את המרכיבים הקריטיים להצלחה בהתקדמות לעבר הרחבת מעגל המצוינות. המפה כוללת את השלבים במסלול התפתחותם של מורים ותלמידים (כל אחד בנפרד) ואת התוצאות המצופות בכל שלב. מפת הדרכים מתייחסת לשני קהלי יעד מרכזיים בפעילות היוזמה: מורים ותלמידים ב-5 יחידות לימוד במתמטיקה ומדעים.

מפת הדרכים משמשת גם כמסגרת המושגית לצורך פיתוח מערכת מדידה משותפת ומדדים למעקב אחר התקדמות היוזמה. עבור כל אחד ממרכיבי המפה מוגדרים מדדים, מקורות מידע קיימים ונדרשים.

מפת הדרכים פותחה ע"י צוותי עבודה בהם השתתפו נציגים מארגוני היוזמה. תהליך הפיתוח התבסס על הניסיון המקצועי של חברי הצוות, על ידע מחקרי קיים ותיקוף על ידי מספר מומחים מהאקדמיה.

תהליך העבודה התבצע בהנחיה וליווי של ד"ר גילה מלך, יועצת מומחית למדידה והערכה.

לחצו כאן לצפייה במפת הדרכים המלאה.

מפת דרכים מעודכנת