מתוך סדרת ניירות עבודה של הלמ"ס דורכים על יהלומים: פוטנציאל המצוינות הלא ממומש של ישראל

השוואות בינלאומיות מלמדות שבכיתה ח' שיעור התלמידים הישראלים המצטיינים עומד על כ-4% במתמטיקה ו-5% במדעים