סיכום נתוני רקע לקראת מפגש אשכול מורים

בשנים האחרונות מתריעים גורמים שונים על צמצום העתודה המדעית בישראל