סיכום נתוני רקע לקראת מפגש אשכול מורים

שנים האחרונות מתריעים גורמים שונים על צמצום העתודה המדעית בישראל