תיאור מקרה של פעולה מבוססת עקרונות ביוזמת קולקטיב אימפקט

תיאור מקרה לדוגמא הממחיש פעולה מבוססת עקרונות שהתרחשה ביוזמת TOP15 בשנת 2023, והתבססה על מחקר שחילץ עקרונות לפעולה אפקטיבית ובת קיימה

קרא עוד

תהליך היוועצות לסימון מיומנויות חיוניות של מצוינות ב-STEM

סיכום תהליך היוועצות שקיימה יוזמת 5פי2 עם מומחים מיחידות טכנולוגיות בצבא, נציגי אקדמיה ונציגים מהתעשיות המתקדמות, בנושא של מיומנויות המקדמות מצוינות ב-STEM

קרא עוד

מ-5פי2 ל-TOP15: תובנות מתקופת ההקמה של יוזמה מתחדשת

מאמר הסוקר את תקופת ההקמה של יוזמת TOP15 שהתבססה על יוזמה קודמת – יוזמת 5פי2 שהגיעה ליעדה. המאמר מנתח האתגרים וההזדמנויות העומדות בפני יוזמת קולקטיב אימפקט המוקמת סביב משימה חדשה, ומצד שני – כהמשך ישיר של יוזמה קודמת

קרא עוד

מחקר: עקרונות מיטביים לשילוביות המגזר העסקי בחינוך המדעי-טכנולוגי

מחקר שנערך עבור TOP15 על ידי חברת ERI, במטרה ללמוד מהנעשה בעולם ולנסח עקרונות מיטביים לשילוביות המגזר העסקי במערכת החינוך המדעי-טכנולוגי. תוצאות המחקר נועדו לסייע להרחבת דרכי ההתערבות בקרב שותפי היוזמה מהמגזר העסקי

קרא עוד

מיומנויות ואוריינות בחטיבות הביניים בחברה הערבית – מחקר מלווה ל-TOP15

מחקר שנעשה עבור יוזמת TOP15 על ידי חברת נאס. במסגרת המחקר, נעשה לראשונה ניסיון לפצח את המוטיבציה, עמדות ותפיסות של מורי חט"ב למדעים ולמתמטיקה בחברה הערבית

קרא עוד

הערכת מיומנויות אוריינות מדעית במחקר PISA ובתוכניות הלימודים במדעים בישראל

מחקר שערכה היוזמה בשנת 2023 לבדיקת מידת ההתאמה של תכנית המדעים בחט"ב אל מחקר פיז"ה, וכן את ההלימה שבין מיומנויות אוריינות מדעית למיומנויות אוריינות מתמטית

קרא עוד

מחקר פיז"ה כמדד למצוינות מדעית-טכנולוגית

יוזמת TOP15 בחרה במחקר פיז"ה כמדד מרכזי למעקב אחר מידת ההצלחה של תלמידי ישראל בתחום החינוך המדעי-טכנולוגי, ופעלה להעלאת חשיבות מחקר פיז"ה על סדר היום הציבורי בישראל

קרא עוד

קידום מצוינות בחברה הערבית – מהלך רב מגזרי ייעודי בחברה הערבית

מהלך משותף להעלאת נושא המצוינות בחינוך המדעי-טכנולוגי בחברה הערבית על סדר היום הציבורי, והפיכתו לנדבך מרכזי בפעילות היוזמה

קרא עוד