australia

אוסטרליה – סטנדרטים להוראה איכותית במתמטיקה

סקירה של הידע המקצועי, תכונות מקצועיות ופרקטיקות מקצועיות הנדרשות ממורים מצוינים למתמטיקה.

קרא עוד
_¢_£_£_ש9

מו"ט בחט"ב – תרומת האתמול למחר

פרויקט "מחר 89" היה ניסיון ארצי רחב היקף לקדם את החינוך המדעי, המתמטי והטכנולוגי בארץ.

קרא עוד
_¢_£_£_ש8

מדדי חינוך והשכלה להכשרת כוח אדם מדעי-טכנולוגי בישראל תשנ"ח–תש"ע

פרסום זה הוא פרסום מיוחד בנושא מדדים להכשרת כוח אדם מדעי וטכנולוגי בישראל,

קרא עוד
_¢_£_£_ש7

חשיבות הבגרות בפיזיקה 5 יח"ל בקבלה לאוניברסיטאות 2013

מסמך זה מציג את מסלולי הלימוד בהם נדרשת בחינת הבגרות בפיזיקה כתנאי לקבלה למסלול באוניברסיטאות העיקריות ובמכללות הידועות.

קרא עוד
_¢_£_£_ש6

חינוך לחברה של תרבות ודעת: תמורות במאה ה-21 והשלכותיהן

מסמך מציג תמונה של תמורות שחלו בחברה הישראלית בעשורים האחרונים,

קרא עוד
_¢_£_£_ש5

סקירה מדעית – ארגון לימודים מחודש ושינוי דגשים לימודיים

ערכת החינוך המודרנית נבנתה בתקופה שבה הנגישות למידע הייתה מצומצמת, מה שהגביל את התפתחות היחידים והחברה ומנע מוביליות חברתית

קרא עוד
_¢_£_£_ש4

הגדלת היצע כוח אדם מיומן הנדרש לתעשייה עתירת הידע – דוח ועדת היגוי

ענף ההייטק מהווה מנוע הצמיחה המרכזי של המשק הישראלי

קרא עוד
_¢_£_£_ש10

"מקדמי מצוינות בחינוך" – פיתוח ומחקר של מודל להכשרה והפעלה

העמותה לקידום מצוינות בחינוך, המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן ומכון דוידסון לחינוך מדעי של מכון ויצמן חברו והציעו ליצור מודל חינוכי לקידום מצוינות בית-ספרית.

קרא עוד
_¢_£_£_ש12

מתוך סדרת ניירות עבודה של הלמ"ס דורכים על יהלומים: פוטנציאל המצוינות הלא ממומש של ישראל

השוואות בינלאומיות מלמדות שבכיתה ח' שיעור התלמידים הישראלים המצטיינים עומד על כ-4% במתמטיקה ו-5% במדעים

קרא עוד
_¢_£_£_ש13

מדדים נבחרים לקראת בניית אסטרטגיה לניהול סיכונים בשל המחסור הצפוי במורים למדע וטכנולוגיה בחטיבה העליונה

מטרת הדו"ח היא יצירת בסיס לבניית אסטרטגיה לניהול סיכונים ביחס למחסור הצפוי במורים למקצועות המדעיים והטכנולוגיה (מו"ט).

קרא עוד