מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הקימה בהזמנת משרד החינוך ועדת מומחים העוסקת בשאלה "מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה בחינוך העל–יסודי?"

קרא עוד

Knowing Mathematics Well Enough to Teach It

מאמר הדן בכישורים ובהבנה הנדרשים ממורי מתמטיקה על מנת ללמד כהלכה בגילאים צעירים ולשפר את הישגי התלמידים בארצות הברית

קרא עוד

מהם ההבדלים בין מורה – מומחה לבין מורה – מנוסה?

מניתוח מקיף של מחקרים העוסקים בפרקטיקות הוראה של מורים

קרא עוד

הבחירה וההתמדה בחמש יחידות במתמטיקה – השיקולים של תלמידים, הורים מורים

קרן טראמפ מעוניינת לחזק ולהגביר את לימוד המתמטיקה ומקצועות המדע בקרב תלמידי התיכון בישראל

קרא עוד

אינדיקטורים ומגמות מרכזיות בהוראת מתמטיקה בחטיבה 2009-1995 ,העליונה 1

הסקירה מתמקדת בהוראת מתמטיקה בחטיבה העליונה בעשור האחרון וכוללת 3 מרכיבים

קרא עוד

סיכום נתוני רקע לקראת מפגש אשכול תלמידים

בשנים האחרונות מתריעים גורמים שונים על צמצום העתודה המדעית בישראל

קרא עוד

דוח מחקר – מיפוי מגמות היבחנות בבחינת הבגרות במתמטיקה

מחקר הבוחן את מגמות ההיבחנות ברמה של 1 יח"ל במתמטיקה

קרא עוד

בחינות הבגרות בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל ב-4 העשורים 1975-2014: שינויים והשלכות

נייר העמדה מציג ומנתח את השינויים בבחינות הבגרות בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל שחלו ב- 40 השנים: 1975-2014.

קרא עוד

תכנית ההוראה במתמטיקה עבור תלמידי 5 יח"ל בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"א

החל ממועד הקיץ של שנה"ל תשע"א לא יהיה מיקוד בבגרות במתמטיקה.

קרא עוד

דוח מחקר – הוראת המתמטיקה בישראל ברמת 5 יחידות לימוד אוגוסט 2014

קרן טראמפ פועלת לקידום מקצועות המתמטיקה והמדעים בבתי הספר העל יסודיים, ושמה דגש על שיפור ופיתוח ההוראה במקצועות אלו.

קרא עוד