IATI

IATI (האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות) הינו ארגון הגג ללא מטרות רווח הגדול בישראל של תעשיות ההיי-טק ומדעי החיים, וכולל מעל ל- 500 גופים מסקטורים שונים ברחבי התעשייה: קרנות הון הסיכון, מרכזי הפיתוח של החברות הרב לאומיות, חברות קטנות וגדולות, חממות, אקסלרטורים, חברות המיסחור של האוניברסיטאות ובתי החולים, אקדמיה ונותני שירותים. מטרתו של IATI  היא לטפח ולמצב את תעשיות ההיי-טק ומדעי החיים בישראל ובעולם, ובתוך כך קידום החינוך המדעי-טכנולוגי בישראל. לאתר

תכניות השייכות לארגון