גבולות היוזמה

על מנת להבטיח מיקוד ואפקטיביות ולמקסם את פוטנציאל ההשפעה של היוזמה בקידום המשימה המשותפת, לאחר דיון בוועדת ההיגוי, הוגדרו גבולות הפעילות הבאים:

 

green icon-141. קשת המקצועות: היוזמה מקדמת מצוינות בחינוך המדעי והטכנולוגי, ופועלת בהקשר הגלובלי של קידום מקצועות ה-STEM
(Science, Technology, Engineering and Math). המקצועות המדעיים בהם תתמקד היוזמה לקידום מצוינות: מתמטיקה, פיסיקה, כימיה. במקצועות אלה ישנן מגמות ברורות של ירידה במספר התלמידים ומחסור במורים. היוזמה מכירה בחשיבות קידום המצוינות גם במקצוע הביולוגיה אך הוחלט בשלב זה לא להתמקד בו. המקצועות הטכנולוגיים בהם תתמקד היוזמה לקידום מצוינות: מקצועות ההנדסה עם דגש על מדעי המחשב.

 

green icon-112. טווח הגילאים: היוזמה תתמקד בקידום מצוינות בחינוך המדעי-טכנולוגי בגילאי חטיבת הביניים ותיכון. זוהי נקודת הזמן הקריטית בה התלמידים מקבלים החלטות לגבי מסלול הלימודים ומשתלבים במגמות הרלוונטיות. היוזמה מכירה בחשיבות של חשיפה לנושאים מדעיים-טכנולוגיים ושל עידוד מצוינות בגילאים צעירים יותר ובכיתות סוף בית הספר היסודי כנקודת זמן קריטית נוספת. היוזמה תקדם פעילות בגילאים צעירים בהמשך, ועל פי החלטת וועדת ההיגוי.