דוח הערכה – הוראת הפיזיקה בישראל תמונת מצב מהשנים 2000,2000,2002

מחקר הערכה המבקש לתת תמונת מצב על הוראת הפיזיקה בישראל.