הגדלת היצע כוח אדם מיומן הנדרש לתעשייה עתירת הידע – דוח ועדת היגוי

ענף ההייטק מהווה מנוע הצמיחה המרכזי של המשק הישראלי