זרקור לארגון שותף: עמותת שיעור אחר

מודל תומכי ההוראה של תוכנית " שיעור אחר ביחד"מתמקד במקצועות המתמטיקה והמדעים (פיזיקה, כימיה ומדעי המחשב), במטרה לקדם ולעודד תלמידים להתעניין, לבחור ולהצליח במקצועות אלו