חינוך לחברה של תרבות ודעת: תמורות במאה ה-21 והשלכותיהן

מסמך מציג תמונה של תמורות שחלו בחברה הישראלית בעשורים האחרונים,