חשיבות הבגרות בפיזיקה 5 יח"ל בקבלה לאוניברסיטאות 2013

מסמך זה מציג את מסלולי הלימוד בהם נדרשת בחינת הבגרות בפיזיקה כתנאי לקבלה למסלול באוניברסיטאות העיקריות ובמכללות הידועות.