ללמוד מניסיונם של אחרים: על יוזמות קולקטיב אימפקט לקידום החינוך המדעי והטכנולוגי בארה"ב

מה ניתן ללמוד מהניסיון האמריקאי ליישום מודל קולקטיב אימפקט? סקירה של ארבע יוזמות לקידום החינוך המדעי בארצות הברית מספקת השראה ומתווה עקרונות יסוד