מהלך 5פי2 בעיר קרית גת

קריית גת הינה אחת משלושת היישובים בפריפריה בהם פועלת יוזמת 5פי2 להקמת אקוסיסטם מקומי במודל קולקטיב אימפקט לקידום המצוינות המדעית-טכנולוגית בעיר