סקירה מדעית – ארגון לימודים מחודש ושינוי דגשים לימודיים

ערכת החינוך המודרנית נבנתה בתקופה שבה הנגישות למידע הייתה מצומצמת, מה שהגביל את התפתחות היחידים והחברה ומנע מוביליות חברתית