פיתוח ידע בר העברה ומיומנויות עבור המאה ה- 21

בשנים האחרונות, קובעי מדיניות, ארגוני חינוך וחוקרים משתמשים במושגים 'מיומנויות המאה ה-21', 'למידת עומק', 'למידה משמעותית', ועוד, כדי לתאר את הכישורים החשובים בעיניהם לתלמידים