שלבי הפעולה של יוזמת 5פי2 בחורה לשנת 2018

מנגנון הפעולה של התכנית בשנתה הראשונה