תהליך אסטרטגי ביוזמת 5פי2

התהליך האסטרטגי יצא לדרך בספטמבר 2016, במטרה למקד את פעילות היוזמה בשלוש השנים הקרובות. הוחלט כי המיקוד יהיה בשני צירים מרכזיים: הרחבת מעגל המצוינות בפריפריה, וחיזוק המצוינות בגילאי חטיבת הביניים