תכנית ההוראה במתמטיקה עבור תלמידי 5 יח"ל בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"א

החל ממועד הקיץ של שנה"ל תשע"א לא יהיה מיקוד בבגרות במתמטיקה.