אודות היוזמה

יוזמת 5פי2 נוסדה בשנת 2013 ויעודה הוא  לקדם מצוינות בחינוך מדעי טכנולוגי כמנוע לפיתוח תרבות כללית של מצוינות תוך צמצום פערים ומתן הזדמנויות שוות. המשימה המשותפת שהוגדרה ב-2013 היתה – להכפיל את מספר התלמידים המסיימים תיכון במגמות מתמטיקה, מדעים והנדסה ברמת 5 יח"ל.  5פי2 כיוזמה לאומית רב מגזרית מהווה אינטרס לאומי וחברתי ראשון במעלה, כיוון שחזונה להציב את ישראל כאחת מ- 15המדינות המובילות בעולם באיכות החינוך יסייע להכין את בוגרי מערכת החינוך לאתגרים ולהזדמנויות של המאה ה-21.

אל הגורמים היוזמים של 5פי2 (קרן טראמפ, קרן רש"י ואינטל) חברו גורמים רבים ורבי השפעה מהמגזר העסקי, הציבורי והחברתי. רשת השותפים שלנו מורכבת מכ-100 נציגי ארגונים. משרד החינוך הצטרף כשותף המוביל את המהלך. שחקנים משמעותיים נוספים הם  צה"ל והשלטון המקומי, ולצידם מוסדות אקדמיים, רשתות בתי ספר, מוזיאונים למדע, ארגוני חינוך וקרנות פילנתרופיות.

ארגון השידרה  (backbone organization) של היוזמה הינו שיתופים – ארגון המתמחה בתהליכי השפעה חברתית משותפת ושיח בין-מגזרי.

הקומה הראשונה – הכפלת מספר הניגשים ל- 5 יחידות במתמטיקה ומדעים

בשנים הראשונות משימת היוזמה המרכזית היתה הכפלת מספר התלמידים והתלמידים הניגשים/ות לחמש יחידות במתמטיקה. היוזמה השיגה את היעד הזה בזמן קצר מהמצופה, מספר התלמידים והתלמידות הכפיל את עצמו תוך ארבע שנים בלבד מיום הקמת היוזמה. בנוסף, היוזמה נחלה הצלחה רבה בכך שהעלתה את נושא המצוינות המדעית על סדר היום הציבורי. שותפים רבים ביוזמה מעידים על משמעות הזירה החדשה שנוצרה, ועל מידת ההשפעה של ההשתתפות והשותפות בה עליהם עצמם, כמו גם על היחסים ביניהם.

בקיץ 2016 פרסם משרד החינוך את הנתונים העדכניים על מספרי הנבחנים והלומדים ברמת 5 יחידות מתמטיקה, ואלו הצביעו באופן ברור על היפוך מגמת הירידה במספר הניגשים לחמש יחידות מתמטיקה. משפל של 8,869 ניגשים בשנת 2012, עלינו ל-15,800 תלמידים שניגשו למבחני הבגרות בשנת 2017 ומגמת העליה עתידה להימשך.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טקסט לבן

מהלך פריפריה

לאור הנתונים שפורסמו ב-2016 וההבנה כי ההצלחה במשימה מושגת בעיקר ביישובי המרכז, הוחלט ביוזמה על מיקוד אסטרטגי בפריפריה. ניתוח עומק העלה שיש לפעול להעצמת הרשויות המקומיות על ידי בניית  STEM אקוסיסטם מקומי על פי עקרונות קולקטיב אימפקט. היוזמה פעלה להקמת ארבעה מהלכים כאלה בדרום: בחורה, בקריית גת, בבאר שבע ובאשכולות נגב. במקביל ב-2018 יצא משרד החינוך בתכנית לאומית לפריפריה המתמקדת גם היא ברשויות ופועלת כיום ב-26 רשויות בצפון ובדרום בשיתוף פעולה עם היוזמה.

המשימה החדשה – יחד בונים את הקומה השנייה

לאור הישגי היוזמה במשימת ההכפלה של בוגרי 5 יחידות מתמטיקה ומדעים, החליטה היוזמה לפעול במשימה מחודשת המתייחסת למיומנויות המאה ה-21 וחשיבה חישובית כמנוף לשינוי. מרחב הפעולה יהיה חט"ב, פריפריה ואוכלוסיות תת מיוצגות. כל זאת יתבצע תוך שימור הישגי היוזמה עד כה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לאחר שנה של תהליכי בירור ומחקר גובשה משימת היוזמה החדשה. במסמך המשימה – ניתן לראות את עיקרי המצע המשותף של המשימה החדשה.