סיפור יוזמת 5פי2: כיצד פעלו יחד הציבורי, העסקי והחברתי-חינוכי לקידום מצוינות מדעית-טכנולוגית בחינוך בישראל

מאמר המביא את סיפורה של היוזמה ושל השינוי המערכתי שהצליחה להוביל