טאליס 2013 – מבט ישראלי

מחקר טאליס 2013 Teaching and Learning International Survey – TALIS הנערך על ידי ארגון ה- OECD הוא המחקר הבין לאומי המקיף והחדשני ביותר בנושא עבודתו של המורה -והסביבה הלימודית בבתי הספר. מחקר טאליס נערך במחזוריות של אחת לחמש שנים, החל משנת 2008.

קרא עוד

עולם הידע וההכשרה של העוסקים בהוראת המתמטיקה בחינוך העל יסודי – תמונת מצב והמלצות הוועדה

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הקימה בהזמנת משרד החינוך ועדת מומחים העוסקת בשאלה “מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה בחינוך העל־ יסודי?“

קרא עוד

אוסטרליה – סטנדרטים להוראה איכותית במתמטיקה

סקירה של הידע המקצועי, תכונות מקצועיות ופרקטיקות מקצועיות הנדרשות ממורים מצוינים למתמטיקה.

קרא עוד

מו"ט בחט"ב – תרומת האתמול למחר

פרויקט "מחר 89" היה ניסיון ארצי רחב היקף לקדם את החינוך המדעי, המתמטי והטכנולוגי בארץ.

קרא עוד

מדדי חינוך והשכלה להכשרת כוח אדם מדעי-טכנולוגי בישראל תשנ"ח–תש"ע

פרסום זה הוא פרסום מיוחד בנושא מדדים להכשרת כוח אדם מדעי וטכנולוגי בישראל,

קרא עוד

חשיבות הבגרות בפיזיקה 5 יח"ל בקבלה לאוניברסיטאות 2013

מסמך זה מציג את מסלולי הלימוד בהם נדרשת בחינת הבגרות בפיזיקה כתנאי לקבלה למסלול באוניברסיטאות העיקריות ובמכללות הידועות.

קרא עוד

חינוך לחברה של תרבות ודעת: תמורות במאה ה-21 והשלכותיהן

מסמך מציג תמונה של תמורות שחלו בחברה הישראלית בעשורים האחרונים,

קרא עוד

סקירה מדעית – ארגון לימודים מחודש ושינוי דגשים לימודיים

ערכת החינוך המודרנית נבנתה בתקופה שבה הנגישות למידע הייתה מצומצמת, מה שהגביל את התפתחות היחידים והחברה ומנע מוביליות חברתית

קרא עוד

הגדלת היצע כוח אדם מיומן הנדרש לתעשייה עתירת הידע – דוח ועדת היגוי

ענף ההייטק מהווה מנוע הצמיחה המרכזי של המשק הישראלי

קרא עוד

"מקדמי מצוינות בחינוך" – פיתוח ומחקר של מודל להכשרה והפעלה

העמותה לקידום מצוינות בחינוך, המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן ומכון דוידסון לחינוך מדעי של מכון ויצמן חברו והציעו ליצור מודל חינוכי לקידום מצוינות בית-ספרית.

קרא עוד