math

עולם הידע וההכשרה של העוסקים בהוראת המתמטיקה בחינוך העל יסודי – תמונת מצב והמלצות הוועדה

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הקימה בהזמנת משרד החינוך ועדת מומחים העוסקת בשאלה “מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה בחינוך העל־ יסודי?“

קרא עוד
australia

אוסטרליה – סטנדרטים להוראה איכותית במתמטיקה

סקירה של הידע המקצועי, תכונות מקצועיות ופרקטיקות מקצועיות הנדרשות ממורים מצוינים למתמטיקה.

קרא עוד
_¢_£_£_ש9

מו"ט בחט"ב – תרומת האתמול למחר

פרויקט "מחר 89" היה ניסיון ארצי רחב היקף לקדם את החינוך המדעי, המתמטי והטכנולוגי בארץ.

קרא עוד
_¢_£_£_ש8

מדדי חינוך והשכלה להכשרת כוח אדם מדעי-טכנולוגי בישראל תשנ"ח–תש"ע

פרסום זה הוא פרסום מיוחד בנושא מדדים להכשרת כוח אדם מדעי וטכנולוגי בישראל,

קרא עוד
_¢_£_£_ש7

חשיבות הבגרות בפיזיקה 5 יח"ל בקבלה לאוניברסיטאות 2013

מסמך זה מציג את מסלולי הלימוד בהם נדרשת בחינת הבגרות בפיזיקה כתנאי לקבלה למסלול באוניברסיטאות העיקריות ובמכללות הידועות.

קרא עוד
_¢_£_£_ש6

חינוך לחברה של תרבות ודעת: תמורות במאה ה-21 והשלכותיהן

מסמך מציג תמונה של תמורות שחלו בחברה הישראלית בעשורים האחרונים,

קרא עוד
_¢_£_£_ש5

סקירה מדעית – ארגון לימודים מחודש ושינוי דגשים לימודיים

ערכת החינוך המודרנית נבנתה בתקופה שבה הנגישות למידע הייתה מצומצמת, מה שהגביל את התפתחות היחידים והחברה ומנע מוביליות חברתית

קרא עוד
_¢_£_£_ש4

הגדלת היצע כוח אדם מיומן הנדרש לתעשייה עתירת הידע – דוח ועדת היגוי

ענף ההייטק מהווה מנוע הצמיחה המרכזי של המשק הישראלי

קרא עוד
_¢_£_£_ש10

"מקדמי מצוינות בחינוך" – פיתוח ומחקר של מודל להכשרה והפעלה

העמותה לקידום מצוינות בחינוך, המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן ומכון דוידסון לחינוך מדעי של מכון ויצמן חברו והציעו ליצור מודל חינוכי לקידום מצוינות בית-ספרית.

קרא עוד
_¢_£_£_ש12

מתוך סדרת ניירות עבודה של הלמ"ס דורכים על יהלומים: פוטנציאל המצוינות הלא ממומש של ישראל

השוואות בינלאומיות מלמדות שבכיתה ח' שיעור התלמידים הישראלים המצטיינים עומד על כ-4% במתמטיקה ו-5% במדעים

קרא עוד