"מקדמי מצוינות בחינוך" – פיתוח ומחקר של מודל להכשרה והפעלה

העמותה לקידום מצוינות בחינוך, המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן ומכון דוידסון לחינוך מדעי של מכון ויצמן חברו והציעו ליצור מודל חינוכי לקידום מצוינות בית-ספרית.

קרא עוד

מתוך סדרת ניירות עבודה של הלמ"ס דורכים על יהלומים: פוטנציאל המצוינות הלא ממומש של ישראל

השוואות בינלאומיות מלמדות שבכיתה ח' שיעור התלמידים הישראלים המצטיינים עומד על כ-4% במתמטיקה ו-5% במדעים

קרא עוד

מדדים נבחרים לקראת בניית אסטרטגיה לניהול סיכונים בשל המחסור הצפוי במורים למדע וטכנולוגיה בחטיבה העליונה

מטרת הדו"ח היא יצירת בסיס לבניית אסטרטגיה לניהול סיכונים ביחס למחסור הצפוי במורים למקצועות המדעיים והטכנולוגיה (מו"ט).

קרא עוד

דו"ח ממפגש לימודי – מי ילמד כשחסרים מורים?

בשנים האחרונות מושמעות טענות בדבר קיומם של סוגים שונים של מחסור במורים בארץ ובעולם

קרא עוד

מגמות בהישגי החינוך בישראל – קרן טראמפ

בשנים האחרונות נרשמת מגמת שיפור בהישגי הלימוד בישראל, המתבטאת בכל המבחנים הארציים והבינלאומיים

קרא עוד

הוראת המדעים בישראל: מגמות, אתגרים ומנופים לשינוי

בשנים האחרונות, גורמים שונים מתריעים על צמצום העתודה המדעית בישראל, ועל מחסור גובר בכוח אדם מיומן היכול למלא תפקידים עתירי טכנולוגיה בצבא ובתעשייה,

קרא עוד

Needle-Moving Community Collaboratives

Communities face powerful challenges

קרא עוד

Collective Impact

Large-scale social change requires broad cross-sector coordination

קרא עוד

100kin10 SurveyWorkbook

100Kin10’s Research & Learning builds knowledge through formal research programs,

קרא עוד

UNDERSTANDING THE VALUE OF BACKBONE ORGANIZATIONS IN COLLECTIVE IMPACT

An in-depth review of what it takes to be a backbone organization, and how to evaluate and support its work

קרא עוד