מדיניות1

היערכות לשיפור בהישגי בית הספר

ישנם חמישה יסודות החיוניים לשיפור הישגיו של בית ספר

קרא עוד
שיטות3

פיתוח ידע בר העברה ומיומנויות עבור המאה ה- 21

בשנים האחרונות, קובעי מדיניות, ארגוני חינוך וחוקרים משתמשים במושגים 'מיומנויות המאה ה-21', 'למידת עומק', 'למידה משמעותית', ועוד, כדי לתאר את הכישורים החשובים בעיניהם לתלמידים

קרא עוד
שיטות2

Feedback for Better Teaching

This brief highlights a set of guiding principles from the Bill & Melinda Gates Foundation

קרא עוד
מורים8

דוח הערכה – הוראת הפיזיקה בישראל תמונת מצב מהשנים 2000,2000,2002

מחקר הערכה המבקש לתת תמונת מצב על הוראת הפיזיקה בישראל.

קרא עוד
מורים 6

מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הקימה בהזמנת משרד החינוך ועדת מומחים העוסקת בשאלה "מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה בחינוך העל–יסודי?"

קרא עוד
מורים4

Knowing Mathematics Well Enough to Teach It

מאמר הדן בכישורים ובהבנה הנדרשים ממורי מתמטיקה על מנת ללמד כהלכה בגילאים צעירים ולשפר את הישגי התלמידים בארצות הברית

קרא עוד
מורים3

מהם ההבדלים בין מורה – מומחה לבין מורה – מנוסה?

מניתוח מקיף של מחקרים העוסקים בפרקטיקות הוראה של מורים

קרא עוד
תלמידים5

הבחירה וההתמדה בחמש יחידות במתמטיקה – השיקולים של תלמידים, הורים מורים

קרן טראמפ מעוניינת לחזק ולהגביר את לימוד המתמטיקה ומקצועות המדע בקרב תלמידי התיכון בישראל

קרא עוד
תלמידים4

אינדיקטורים ומגמות מרכזיות בהוראת מתמטיקה בחטיבה 2009-1995 ,העליונה 1

הסקירה מתמקדת בהוראת מתמטיקה בחטיבה העליונה בעשור האחרון וכוללת 3 מרכיבים

קרא עוד