אינדיקטורים ומגמות מרכזיות בהוראת מתמטיקה בחטיבה 2009-1995 ,העליונה 1

הסקירה מתמקדת בהוראת מתמטיקה בחטיבה העליונה בעשור האחרון וכוללת 3 מרכיבים

קרא עוד

סיכום נתוני רקע לקראת מפגש אשכול תלמידים

בשנים האחרונות מתריעים גורמים שונים על צמצום העתודה המדעית בישראל

קרא עוד

דוח מחקר – מיפוי מגמות היבחנות בבחינת הבגרות במתמטיקה

מחקר הבוחן את מגמות ההיבחנות ברמה של 1 יח"ל במתמטיקה

קרא עוד

בחינות הבגרות בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל ב-4 העשורים 1975-2014: שינויים והשלכות

נייר העמדה מציג ומנתח את השינויים בבחינות הבגרות בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל שחלו ב- 40 השנים: 1975-2014.

קרא עוד

תכנית ההוראה במתמטיקה עבור תלמידי 5 יח"ל בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"א

החל ממועד הקיץ של שנה"ל תשע"א לא יהיה מיקוד בבגרות במתמטיקה.

קרא עוד

דוח מחקר – הוראת המתמטיקה בישראל ברמת 5 יחידות לימוד אוגוסט 2014

קרן טראמפ פועלת לקידום מקצועות המתמטיקה והמדעים בבתי הספר העל יסודיים, ושמה דגש על שיפור ופיתוח ההוראה במקצועות אלו.

קרא עוד

ללמוד מניסיונם של אחרים: על יוזמות קולקטיב אימפקט לקידום החינוך המדעי והטכנולוגי בארה"ב

מה ניתן ללמוד מהניסיון האמריקאי ליישום מודל קולקטיב אימפקט? סקירה של ארבע יוזמות לקידום החינוך המדעי בארצות הברית מספקת השראה ומתווה עקרונות יסוד

קרא עוד