מרכז תמר

מרכז תמר פועל לקידום ופיתוח החברה הבדואית בנגב ומתוך כך ליצור עתיד משותף טוב יותר לנגב ולמדינת ישראל לאתר

תכניות השייכות לארגון