Science club

סיינס קלאב הוא מיזם עסקי - חברתי מבית 'ארץעיר' אשר פועל לקידום והנגשת ידע בתחומי המדע והטכנולוגיה לנוער בחברה הבדואית. אנו מאמינים כי החשיפה לתחומים אלה מגיל צעיר, תייצר זיקה וגישה לטכנולוגיה מתקדמת, תגשר על מחסומים ופערים, תכווין ללימודים בתחומי הנדסה, טכנולוגיה ומדעים ואף תוביל לתעסוקה איכותית בעתיד.  

תכניות השייכות לארגון