unistream

מכשירים היום את מנהיגי העתיד

Read more on קרא עוד

תכנית תלת שנתית במסגרתה בני הנוער מתנסים הלכה למעשה בהקמה ובניהול של חברת סטארט אפ כולל ידע תאורטי ועבודה מעשית. ההכשרה הטכנולוגית כוללת קורסים בהדפסת תלת מימד, כתיבת קוד וIOT. במקביל להכשרה הטכנולוגית בני הנוער מקימים ומנהלים חברת סטארט על

קרא עוד
דנור

תכנית מידול והדפסת תלת מימד

Read more on קרא עוד

מודל התכנית עובד בצורה שאנו מגיעים לבתי ספר, בעיקר לחטיבות ביניים, ומעבירים שם קורס של 14 מפגשים כפולים לתלמידים בנושא מידול והדפסת תלת מימד. בתום הקורס אנו מעבירים הכשרת מורים בכדי שהמושכות יעברו לבית הספר והוא יוכל להמשיך לימוד נושא

קרא עוד
copy-kavmashve-logo-1

הכוון קריירה לתלמידי תיכון

Read more on קרא עוד

התוכנית היא מיזם משותף של הועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה (ות"ת), משרד החינוך והרשות לפיתוח כלכלי במשרד ראש הממשלה. התוכנית נועדה לפתח חשיבת קריירה אצל תלמידי כיתות י"א-י"ב ובמסגרת זו לספק להם ידע על המקצועות הנדרשים בשוק העבודה

קרא עוד
matnasim

פל"א – פעילות לימודית אחרת

Read more on קרא עוד

תכנית פל"א מיועדת לבני נוער עולים ובני עולים יוצאי קהילות קווקז, בוכרה, אתיופיה וצרפת, תלמידי תיכון. התכנית ממומנת על ידי המשרד לקליטת עלייה ומטרותיה הן: מתן שוויון הזדמנויות וצמצום פערים לימודיים, זכאות לתעודת בגרות איכותית והעצמה חברתית לשם שילוב בני

קרא עוד
mitzpe

מחקר אסטרו-פיסיקלי

Read more on קרא עוד

מחקרים באסטרופיסיקה הנערכים על-ידי תלמידי תיכון בישראל (כיתות י'-י"ב), התלמידים מבצעים עבודות חקר מרחוק, באמצעות רשת האינטרנט, בנושאי אסטרונומיה ומדעי כדור הארץ באמצעות שליטה ישירה על טלסקופ האינטרנט של מצפה הכוכבים ברקת. למידת תחומים כגון פיסיקה, אסטרונומיה, קידוד ותכנות.

קרא עוד
mitzpe

אסטרו'-נט

Read more on קרא עוד

הפורטל מהווה מאגר נתונים אסטרונומי ענק בשפה העברית, מאת מצפה הכוכבים ברקת במכבים ומציע מגוון כלים להוראת האסטרונומיה, מתמטיקה והמדעים, בשימוש גם באפליקציות ובפיתוחים של המצפה כמו טלסקופ ווירטואלי וצילומים יחודיים מטלסקופ האינטרנט הישראלי. אסטרו'-נט קבל גם את אישור משרד

קרא עוד
psifas

תכנית ניוטון לפיתוח חשיבה מתמטית

Read more on קרא עוד

תכנית ניוטון לפיתוח חשיבה מתמטית ומתמקדת במיומנות הלמידה הריאלית. התכנית הופכת את הלומד לתלמיד החושב מתמטיקה ולא רק פותר תרגילים. במסגרת התכנית מתוודע התלמיד להיבטים שונים של החשיבה המתמטית, כדוגמת המתמטיקה כשפה, מה היא הוכחה? הוכחה על דרך השלילה, גישה

קרא עוד
psifas

תכנית אוורסט לפיתוח מיומנויות למידה

Read more on קרא עוד

מטרת התכנית היא הקניית הרגלי לימוד נכונים ויעילים תוך בחינת, זיהוי, שיפור וייעול היכולות והמיומנויות האישיות של הלומד במקצועות הריאליים בדגש מתמטיקה. כפועל יוצא של רכישת הרגלים אלו, פיתוח מוטיבציה ואחריות אישית של הלומד ללימודיו ופיתוח בטחונו העצמי. התכנית עוסקת

קרא עוד
bashaar

מועדון מדעי

Read more on קרא עוד

תוכנית הרצאות/ מפגשים של אנשי אקדמיה  עם תלמידי תיכון ומורים, בעיקר בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. התוכנית מעוררת את סקרנותם של תלמידי חטיבות הביניים והתיכונים למגוון רחב של נושאים בתחומי המדעים, מציגה בפניהם דרכי חשיבה מדעיות, ותורמת לפיתוחו של שיח מושכל ורציונאלי

קרא עוד
bashaar

בשער ברשת

Read more on קרא עוד

התכנית מאפשרת למורים ולתלמידי תיכון מכל רחבי הארץ לשאול כל שאלה במדעים המדויקים ובמדעי החברה והרוח באמצעות אתר האינטרנט של בשער ולקבל תשובה ממומחה אקדמי מתאים. תשובות המומחים האקדמיים לשאלות מורים ותלמידים מתקבלות באמצעות האינטרנט. צוות "בשער" מפנה את השאלה

קרא עוד