M.Teach להוראת מתמטיקה ברמת 5 יח"ל

בית ברל מעודכן

ארגון מפעיל

תיאור התוכנית

בשנים האחרונות משרד החינוך שם דגש מיוחד על לימודי המתמטיקה בבתי הספר העל-יסודיים מתוך כוונה לעודד את התלמידים לגשת לבגרות ברמה של 5 יח"ל ולא להסתפק בפחות מכך.

לצד עידוד התלמידים זקוקה מערכת החינוך למורים איכותיים שיכולים ללמד מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל ושבנוסף יידעו גם לטעת בתלמידיהם את האהבה למקצוע. זאת, תוך התאמת תכנית הלימוד ואמצעי ההוראה להתפתחות הטכנולוגית של המאה ה-21.

תכנית מוסמך בהוראת מתמטיקה – M.Teach, לביה"ס העל-יסודי, מכשירה מורים מומחים להוראת המתמטיקה ברמה של 5 יח"ל.

תכנית הלימודים עוסקת בהעמקת הידע הדיסציפלינארי בנושאים מתקדמים במתמטיקה, ובמקביל – בידע פדגוגי דידקטי בחינוך ובהוראה לרבות שילוב של טכנולוגיות מתקדמות בהוראת המקצוע.

מקצועות הלימוד

קהל יעד ראשי

אזור הפעילות

מגזר

,

פרטי איש קשר

שני יולס shanijo@beitberl.ac.il