כנס מתקדמים בדרך 5 פי 2

סיכום מפגש רשת השותפים: מתקדמים בדרך 5פי2

למפגש הגיעו כ – 140 נציגים ממשרד החינוך, צה"ל, רשויות מקומיות, חברות עסקיות, ארגוני מגזר שלישי, פילנתרופיה, רשתות חינוך, ואקדמיה

קרא עוד
מצגת 28 10 ענבר_Page_6 (2)

צוותי העבודה של יוזמת 5פי2 יצאו לדרך

צוותי העבודה של יוזמת 5פי2 מתמקדים השנה בארבעה נושאים מרכזיים: חיזוק מוטיבציה ומסוגלות אצל תלמידים, הרחבת מעגל הפונים להוראה, מיצוי פוטנציאל המצוינות בפריפריה וקידום מצוינות טכנולוגית

קרא עוד
___ץ_£___ר_ש_ס8

Needle-Moving Community Collaboratives

Communities face powerful challenges

קרא עוד
___ץ_£___ר_ש_ס7

Collective Impact

Large-scale social change requires broad cross-sector coordination

קרא עוד
___ץ_£___ר_ש_ס6

100kin10 SurveyWorkbook

100Kin10’s Research & Learning builds knowledge through formal research programs,

קרא עוד
___ץ_£___ר_ש_ס5

UNDERSTANDING THE VALUE OF BACKBONE ORGANIZATIONS IN COLLECTIVE IMPACT

An in-depth review of what it takes to be a backbone organization, and how to evaluate and support its work

קרא עוד
___ץ_£___ר_ש_ס4

Embracing Emergence: How Collective Impact Addresses Complexity

Collective impact efforts are upending conventional wisdom about the manner in which we achieve social progress.

קרא עוד
___ץ_£___ר_ש_ס3

Channeling change: Making Collective Impact work

An in-depth look at how organizations of all types

קרא עוד
modelnew

ללמוד מניסיונם של אחרים: על יוזמות קולקטיב אימפקט לקידום החינוך המדעי והטכנולוגי בארה"ב

מסמך זה בא לתאר את פעולתן של ארבע יוזמות מובילות בארה"ב בתחום החינוך אשר בהשראתן הוקמה 5 פי 2

קרא עוד