אינדיקטורים ומגמות מרכזיות בהוראת מתמטיקה בחטיבה 2009-1995 ,העליונה 1

הסקירה מתמקדת בהוראת מתמטיקה בחטיבה העליונה בעשור האחרון וכוללת 3 מרכיבים

קרא עוד

סיכום נתוני רקע לקראת מפגש אשכול תלמידים

בשנים האחרונות מתריעים גורמים שונים על צמצום העתודה המדעית בישראל

קרא עוד

דוח מחקר – מיפוי מגמות היבחנות בבחינת הבגרות במתמטיקה

מחקר הבוחן את מגמות ההיבחנות ברמה של 1 יח"ל במתמטיקה

קרא עוד

בחינות הבגרות בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל ב-4 העשורים 1975-2014: שינויים והשלכות

נייר העמדה מציג ומנתח את השינויים בבחינות הבגרות בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל שחלו ב- 40 השנים: 1975-2014.

קרא עוד

סיכום נתוני רקע לקראת מפגש אשכול תלמידים

תקציר: בשנים האחרונות מתריעים גורמים שונים על צמצום העתודה המדעית בישראל, על מחסור גובר בכוח אדם מיומן היכול למלא תפקידים עתירי טכנולוגיה בצבא ובתעשייה, וכן על מחסור צפוי עוד כעשור במדענים ובמהנדסים

קרא עוד